74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944 r., gdy wybiła „Godzina W” rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Dla upamiętnienia tego faktu o godz. 17.00, na obszarze województwa lubuskiego, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie ciągły sygnał alarmowy trwający jedną minutę.
Afrykański pomór świń (ASF)
W związku z alarmem dotyczącym Afrykańskiego pomoru świń zamieszczamy ulotkę dla organizatorów imprez masowych
Awaria sieci wodociągowej!
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje o awarii sieci wodociągowej o średnicy 300 mm na ul. Platanowej na wysokości budynku nr 32 -34.
Wykaz instytucji, które udzielają pomocy w przypadku przemocy w rodzinie
Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, przekazujemy linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego.
"Dobry Start"
Świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300,00 zł, przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku.
Przerwa w dostawie wody.
PUM Sp. z o.o. w Gubinie informuje , że w dniu 13 lipca 2018 r., tj. piątek od godz. 8.30 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Warto zatrudnić studenta
Popularnym, szczególnie w wakacje, wśród przedsiębiorców rozwiązaniem jest zatrudnienie studentów na umowie zleceniu. To dlatego, że do ukończenia 26 roku życia studenci zatrudnieni w tej formie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Nie trzeba też za nich opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Przerwa w dostawie wody do godziny 17:30
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w związku z przedłużającymi się pracami na sieci wodociągowej (włączeniem nowej sieci magistralnej przy ul. Różanej) dzisiejsza przerwa w dostawie wody potrwa do godziny 17:30.
Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej
9 sierpnia, o godzinie 10 odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.