Życzenia z okazji Dnia Kobiet
Życzenia burmistrza Bartłomieja Bartczaka dla wszystkich mieszkanek Gubina z okazji 8 marca - Dnia Kobiet
Awaria sieci wodociągowej!
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje odbiorców wody przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Piastowskiej i okolicznych ulic, że dzisiaj w godzinach przedpołudniowych nastąpiła awaria sieci wodociągowej na ul. Piastowskiej.
„Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zdecydował, że mieszkańcy naszego województwa mogą starać się o dotację na wymianę na nowoczesne źródła ciepła lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi.
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą "'Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie" złożonej przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych.
Przełożone prace modernizacyjne w sieci wodociągowej
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, za zapowiedziane prace modernizacyjne zaplanowane na dzisiaj - 26.02.2018 r. zostają przełożone z powodu niskich temperatur.
Uwaga Mieszkańcy - przerwa w dostawie wody!
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia, że w dniu 26 lutego br. (poniedziałek) w godzinach od 9.30 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na znacznym obszarze miasta.
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Pogrzeb Bogusława Jaskułowskiego
Informujemy, że 15 lutego, o godzinie 11:20, w Zielonej Górze odbędzie się pogrzeb Bogusława Jaskułowskiego - gubińskiego architekta miejskiego.
Szkolenie w ramach "Lokalnej Grupy Działania - Grupa Łużycka"
W związku z naborami wniosków trwającymi od 28 lutego do 15 marca 2018 roku Stowarzyszanie ”LGD – Grupa Łużycka” zaprasza na szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
Dyżur poselski
14 lutego (środa) w gubińskim Urzędzie Miejskim, w godzinach 11:00 - 13:00, odbędzie się dyżur poselski Posła na Sejm RP prof. Jacka Kurzępy.