Warto zatrudnić studenta
Popularnym, szczególnie w wakacje, wśród przedsiębiorców rozwiązaniem jest zatrudnienie studentów na umowie zleceniu. To dlatego, że do ukończenia 26 roku życia studenci zatrudnieni w tej formie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Nie trzeba też za nich opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Przerwa w dostawie wody do godziny 17:30
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w związku z przedłużającymi się pracami na sieci wodociągowej (włączeniem nowej sieci magistralnej przy ul. Różanej) dzisiejsza przerwa w dostawie wody potrwa do godziny 17:30.
Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej
9 sierpnia, o godzinie 10 odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Na tropie Niepodległej"
Informacja o jakości wody
PUM Sp. z o.o. w Gubinie, na podstawie komunikatu Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Krośnie Odrzańskim z dnia 06 lipca 2018 r. informuje, że woda jest już przydatna do spożycia przez mieszkańców.
Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowych
9 sierpnia, o godzinie 9:00, odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim - tym razem przy ul. Kujawskiej.
Uwaga Mieszkańcy!
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, że w celu potwierdzenia dostarczania prawidłowej jakości wody, w poniedziałek - 2 lipca br., została pobrana do analizy próbka wody. Wynik badania laboratoryjnego PUM Sp. z o.o. otrzyma w piątek, 6 lipca br. i niezwłocznie przekaże do wiadomości mieszkańców.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU
PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU - Obszar Gubin
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje
Uwaga mieszkańcy!
Woda z wodociągu publicznego w Gubinie przeznaczona do celów konsumpcyjnych (do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków) powinna być używana po przegotowaniu!