Można składać wnioski o przyjęcie dziecka do IV i VII klasy w Szkole Podstawowej nr 5!
Rodzice z całego miasta mogą składać wnioski o przyjęcie swojego dziecka do IV lub VII klasy w Szkole Podstawowej nr 5 na rok 2018/2019.
Awaria sieci wodociągowej
Przerwa w dostawie wody Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, iż w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej dnia 26 marca 2018 r. (poniedziałek) od godz. 14.30 przy ul. Platanowej nastąpiła przerwa w dostawie wody.
AWARIA
Wciąż trwa usuwanie dzisiejszej awarii powstałej na sieci wodociągowej przy ul.Platanowej.
awaria
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że wystąpiła awaria na sieci wodociągowej.
Przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych
26 kwietnia oraz 7 czerwca 2018 r. odbędą się przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
głośna próba syren
W dniu 22 marca 2018r. w godzinach 12.00 do 12.30 odbędzie się głośna próba syren alarmowania. Próba polegać będzie na: ogłoszeniu alarmu - dźwięk modulowany syren trwający 3 minuty; odwołaniu alarmu - dźwięk ciągły syren trwający 3 minuty. Próba ma na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta Gubina.
Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów
Prezentujemy Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze oraz do Sejmiku Województwa Lubuskiego
Uwaga - awaria sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa!
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje odbiorców wody przy ul. Piastowskiej i ulic przyległych, że dzisiaj, w godzinach porannych nastąpiła awaria sieci wodociągowej na ul. Zwycięstwa.
Święto tradycji wielkanocnych
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" zaprasza na Święto Tradycji Wielkanocnych - Warsztaty malowania pisanek woskiem pszczelim. Zajęcia odbędą się w galerii "Ratusz", 22 marca o godzinie 17:00.
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody