Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych
20 grudnia, o godzinie 17:00, w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, która działa w budynku przychodni przy ul. Gdańskiej 17, odbędą się warsztaty tworzenia ozdób świątecznych
Spotkanie informacyjne Lokalnej Grupy Działania - dla przedsiębiorców
W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków na wsparcie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych.
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Gubinie
25 listopada o godzinie 10:45 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VII kadencji
Spotkanie informacyjne Lokalnej Grupy Działania
W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków na Budowę, przebudowę infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych
Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
Zarządzeniem nr 261 z 21 listopada 2016r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 12 zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2017.
Pilny komunikat dla mieszkańców!
Komunikat w sprawie zabezpieczenia świadczeń dla pacjentów z powiatu krośnieńskiego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Narodowy Fundusz Zdrowia
Ważna informacja dla pacjentów, w związku z zamknięciem oddziałów szpitalnych Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Burmistrz Miasta Gubin Bartłomiej Bartczak zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości
Wypłata stypendiów szkolnych
Informujemy, że rozpoczęła się wypłata stypendiów szkolnych na okres od września do grudnia 2016. Decyzje można odbierać od poniedziałku do piątku w pokoju 304 w Urzędzie Miejskim, w godz. od 7.30 do 15.30.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2016
Zakończenie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2016” sfinansowanego ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 20 844,96 PLN, osiągnięty efekt ekologiczny – 36,16Mg