Gubeńsko-Gubiński Jarmark Bożonarodzeniowy 2016
10 i 11 grudnia w Guben oraz 17 grudnia w Gubinie odbędą się Jarmarki Bożonarodzeniowe. Serdecznie zapraszamy do udziału!
Konsultacje - zmiany w LSR oraz Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR!
Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” przedstawia zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 wraz z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
Konferencja "Usługi społeczne - programowanie i realizacja"
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) serdecznie zaprasza na konferencję pt. Usługi społeczne – programowanie i realizacja, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. w Zielonej Górze, na Uniwersytecie Zielonogórskim, al. Wojska Polskiego 69, Aula C.
Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych
20 grudnia, o godzinie 17:00, w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, która działa w budynku przychodni przy ul. Gdańskiej 17, odbędą się warsztaty tworzenia ozdób świątecznych
Spotkanie informacyjne Lokalnej Grupy Działania - dla przedsiębiorców
W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków na wsparcie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych.
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Gubinie
25 listopada o godzinie 10:45 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VII kadencji
Spotkanie informacyjne Lokalnej Grupy Działania
W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków na Budowę, przebudowę infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych
Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
Zarządzeniem nr 261 z 21 listopada 2016r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 12 zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2017.
Pilny komunikat dla mieszkańców!
Komunikat w sprawie zabezpieczenia świadczeń dla pacjentów z powiatu krośnieńskiego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Narodowy Fundusz Zdrowia
Ważna informacja dla pacjentów, w związku z zamknięciem oddziałów szpitalnych Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego.