Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 2017 r.
Zapraszamy Państwa do składania wniosków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Szkolenia dot. dokumentacji aplikacyjnej
W związku z naborami wniosków, które ruszają od 18 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie "LGD – Grupa Łużycka” zaprasza na szkolenia w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.
Ważna informacja dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego od 1 stycznia 2017 roku
Ogłoszenie
Szanowni Państwo, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie Odrzańskim informuje, że od 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r. poz. 2091) wprowadzające pewne zakazy i nakazy w utrzymaniu drobiu.
Życzenia świąteczne
Życzenia dla wszystkich mieszkańców Gubina złożone przez burmistrza Bartłomieja Bartczaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Edwarda Patka
XXIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Gubinie VII kadencji odbędzie się 16 grudnia (piątek) o godzinie 10:45 w sali narad Urzędu Miejskiego
Szkolenie dot. wypełniania biznesplanu
Szkolenie z biznesplanu dla przedsiębiorców z obszaru LGD.
Uwaga Mieszkańcy!
Zgodnie z kalendarzowym planem działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzowego Miasta Gubina na rok 2016 Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w dniu 15 grudnia br. między godziną 12.00 a 12.30 odbędzie się na terenie miasta głośna próba syren alarmowych nadających sygnały akustyczne.
Projekt pt. „Idą święta - Wigilia w Euromieście Gubin-Guben"
Informujemy uprzejmie, że Gmina Gubin o statusie miejskim realizuje w partnerstwie z Miastem Guben i Stowarzyszeniem Wspierającym odbudowę Fary w Gubinie .
Szkolenie dotyczące zasad składania wniosków do Funduszu Małych Projektów
Szkolenie dotyczące zasad składania wniosków do Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.