Uwaga Mieszkańcy - przerwa w dostawie wody!
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia, że w dniu 26 lutego br. (poniedziałek) w godzinach od 9.30 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na znacznym obszarze miasta.
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Pogrzeb Bogusława Jaskułowskiego
Informujemy, że 15 lutego, o godzinie 11:20, w Zielonej Górze odbędzie się pogrzeb Bogusława Jaskułowskiego - gubińskiego architekta miejskiego.
Szkolenie w ramach "Lokalnej Grupy Działania - Grupa Łużycka"
W związku z naborami wniosków trwającymi od 28 lutego do 15 marca 2018 roku Stowarzyszanie ”LGD – Grupa Łużycka” zaprasza na szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
Dyżur poselski
14 lutego (środa) w gubińskim Urzędzie Miejskim, w godzinach 11:00 - 13:00, odbędzie się dyżur poselski Posła na Sejm RP prof. Jacka Kurzępy.
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
W związku z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie Odrzańskim, uprzejmie proszę Mieszkańców utrzymujących zwierzęta gospodarskie o zapoznanie się z ulotką informującą o zagrożeniach płynących z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków.
Usuwanie azbestu z terenu miasta Gubina
Informujemy, że od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 roku trwa wstępny nabór wniosków na realizowane przez Urząd Miejski w Gubinie zadanie, polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w 2018 roku.
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego
14.02.2018 (środa) w naszym mieście odbędzie się pierwszy dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim. Dyżur będzie zorganizowany w godzinach od 9.00 do 14.00 w Urzędzie Miejskim w Gubinie, w sali narad.
Konkurs walentynkowy Lotniska w Babimoście
Miłość może być podróżą i to odlotową! Z okazji WALENTYNEK Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost zaprasza do udziału KONKURSIE! Do wygrania m.in. ipad i bilety lotnicze. Przesyłajcie prace do 11 lutego! Liczy się kreatywność!
Nowe zasady umieszczania informacji na słupach ogłoszeniowych
Zamieszczamy Zarządzenie nr 35.2018 Burmistrza Miasta Gubina w sprawie zasad umieszczania materiałów informacyjnych na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Gubina stanowiących własność miasta