głośna próba syren
W dniu 22 marca 2018r. w godzinach 12.00 do 12.30 odbędzie się głośna próba syren alarmowania. Próba polegać będzie na: ogłoszeniu alarmu - dźwięk modulowany syren trwający 3 minuty; odwołaniu alarmu - dźwięk ciągły syren trwający 3 minuty. Próba ma na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta Gubina.
Zarządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów
Prezentujemy Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze oraz do Sejmiku Województwa Lubuskiego
Uwaga - awaria sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa!
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje odbiorców wody przy ul. Piastowskiej i ulic przyległych, że dzisiaj, w godzinach porannych nastąpiła awaria sieci wodociągowej na ul. Zwycięstwa.
Święto tradycji wielkanocnych
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" zaprasza na Święto Tradycji Wielkanocnych - Warsztaty malowania pisanek woskiem pszczelim. Zajęcia odbędą się w galerii "Ratusz", 22 marca o godzinie 17:00.
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody
Życzenia z okazji Dnia Kobiet
Życzenia burmistrza Bartłomieja Bartczaka dla wszystkich mieszkanek Gubina z okazji 8 marca - Dnia Kobiet
Awaria sieci wodociągowej!
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje odbiorców wody przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Piastowskiej i okolicznych ulic, że dzisiaj w godzinach przedpołudniowych nastąpiła awaria sieci wodociągowej na ul. Piastowskiej.
„Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zdecydował, że mieszkańcy naszego województwa mogą starać się o dotację na wymianę na nowoczesne źródła ciepła lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi.
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą "'Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie" złożonej przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych.
Przełożone prace modernizacyjne w sieci wodociągowej
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, za zapowiedziane prace modernizacyjne zaplanowane na dzisiaj - 26.02.2018 r. zostają przełożone z powodu niskich temperatur.