Wypłata stypendiów szkolnych
Informujemy, że rozpoczęła się wypłata stypendiów szkolnych na okres od stycznia do czerwca 2017 r.
Burmistrz Miasta Gubina ogłasza konsultacje społeczne
Konsultacje, które rozpoczną się 14 kwietnia 2017r. dotyczą zmian nazw 9 ulic na terenie miasta Gubina, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 744)
Nabór na II turnus do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze prowadzi nabór na II turnus do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców Gubina!
Od 1 kwietnia 2017 roku świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego realizowane będą przez Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NABORY WNIOSKÓW W LGD ROZSTRZYGNIĘTE!
Informujemy, że 22 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach
Święto tradycji wielkanocnych
WARSZTATY TWORZENIA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH. GUBIN - świetlica opiekuńczo-wychowawcza (ul. Gdańska 17)
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VII kadencji odbędzie się 31 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 10:45 w sali narad Urzędu Miejskiego
1 kwietnia otwieramy stadiony lekkoatletyczne w całej Polsce w ramach akcji BiegamBoLubię.
BiegamBoLubię to największy niekomercyjny polski projekt promujący ideę biegania. Celem fundacji Wychowanie Przez Sport - organizatora BBL - jest krzewienie kultury fizycznej a w szczególności dbanie o bezpieczeństwo i prawidłowe nawyki biegowe. Dlatego też spotykamy się regularnie od kilku lat na stadionach w ponad 80 lokalizacjach w całej Polsce – od Tatrzańskich przełęczy po urokliwe Mazury.
Uwaga Mieszkańcy!
Zgodnie z kalendarzowym planem działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzowego Miasta Gubina na rok 2017 Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w dniu 23 marca br. między godziną 12.00 a 12.30 odbędzie się na terenie miasta głośna próba syren alarmowych nadających sygnały akustyczne.
„Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczanie nowych kierunków”
Informujemy, że Gmina Gubin o statusie miejskim realizuje w partnerstwie z Miastem Guben i Stowarzyszeniem Wspierającym odbudowę Fary w Gubinie projekt pt. „Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczanie nowych kierunków”