Informacja z "Lokalnej Grupy Działania - Grupa Łużycka"
Uwaga! Osoby/ podmioty, które składały wnioski do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”. Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła zmienione formularze umów o przyznanie pomocy
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Dzienny obóz językowy English Camp"
"Dobry Start"
Świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300,00 zł, przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku.
OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu
Podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
"Poznajmy się nawzajem II"
Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w terminie 9-16 lipca 2018 odbędzie się punkt kulminacyjny projektu "Poznajmy się nawzajem II" realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Ogłoszeni o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018
Burmistrz Miasta Gubina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania ze sfery pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla seniorów.
Agrolotnicze zabiegi ratownicze - opryski lasu
Nadleśnictwo Gubin zawiadamia, że w okresie od 15 do 30 czerwca b.r. (w zależności od pogody) na terenie tut. jednostki przeprowadzone będą dodatkowe zabiegi ograniczania populacji barczatki sosnówki i brudnicy mniszki, przy użyciu sprzętu lotniczego.
Jak bezpiecznie spędzić wakacje?
W okresie wakacyjnym część dzieci wyjedzie na kolonie, czy obozy, a część pozostanie w domach. Mając na uwadze dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić przed nieprzyjemnymi wakacyjnymi sytuacjami
Przerwa w dostawie wody
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, iż dnia 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) od godz. 10.30 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.