Aktualności

XXXVI sesja Rady Miejskiej

 • 17-11-2021
24 listopada (środa), o godzinie 8:00, w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji.  
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 
 • Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, 
 • Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 
 • zmieniająca uchwałę RM w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania z zakresu prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi na 2022 rok, 
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 r., 
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXVI.183.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2035, 
 • zmieniająca uchwałę XXXIV.244.2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu, 
 • dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
 • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., 
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości, 
 • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gubina.
 
V.  Przyjęcie protokołu  z XXXV sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
 
VI. Sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją