Aktualności

Uwaga organizacje pozarządowe!

  • 10-11-2021
  • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
Zgodnie z zarządzenim Burmistrza Miasta Gubina konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie ws. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na rok 2022, będą trwały od 10 do 23 listopada  2021r. W tym czasie wszystkie zainteresowane podmioty (organizacje pożytku publicznego)  będą miały możliwość zgłaszania własnych uwag i propozycji do treści programu. Uwgi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacjiktóry po wypęłnieniu nalży przesłać na adres poczty elektronicznej: so@gubin.pl lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Gubinie.
 
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konsultacji można uzyskać pod nr telefonu: 
68 455 81 10

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją