Logo: BIP

dofinansowania

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnych

 
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano następujące kwoty dofinansowania:
1 000 000,00 PLN  z czego 700 000,00 PLN przeznaczono na współfinansowanie robót przy budowie ulicy Sobieskiego w Gubinie (w tym: roboty ziemne, roboty drogowe, nawierzchnie).
1 000 000,00 PLN przeznaczone na modernizację oświetlenia miejskiego w Mieście Gubin (w tym wymiana kilkadziesiąt opraw oświetleniowych na LED).
1 500 000,00 PLN przeznaczone na dalszy etap budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie (w tym: prace budowlane na I piętrze hali sportowej) .
Udzielona pomoc w ramach ww. funduszu ma na celu zapobiec negatywnym tendencjom rozwojowym wskutek długotrwałej pandemii Covid-19.
Grupą docelową są mieszkańcy Miasta Gubin.
Efektem pomocy udzielonej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie poprawa infrastruktury technicznej, budynków użyteczności publicznej,  służącej całej społeczności Gubina i poprawa poziomu życia.