Logo: BIP

usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

Informujemy, że miasto Gubin uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2016”finansowanego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W związku z przyznaną dotacją, Burmistrz Miasta Gubina ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina.
 
 
Nabór wniosków odbywa się w terminie od dnia 25 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r.

 
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Gubinie w pokoju nr 107. Dodatkowe informacje - telefon 68 4558122.
 

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z: demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.


O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne. Poniżej dołączony jest regulamin określający zasady realizowania usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wraz z wnioskiem i załącznikami.