Logo: BIP

opłaty

Opłaty za rok 2020

Stawki za odpady obowiązujące do 1 marca 2021 r.:
 
  • 24 złotych od osoby za odpady zbierane selektywnie.
 
OD 1 MARCA 2021 r. STAWKA ZA ODPADY BĘDZIE WYNOSIŁA 33 ZŁOTE ZA OSOBĘ W PRZYPADKU ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ORAZ 66 ZŁOTYCH PRZY BRAKU SEGREGACJI.
 
 
 
Opłaty za gospodarowanie odpadami na podstawie złożonych deklaracji bez wcześniejszych powiadomień (faktur, książeczek wpłat) należy uiszczać do 10 każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy:

 
PKO BP SA 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
 
 
Możliwa forma zlecenia stałego z rachunku bankowego.