Logo: BIP

Aktualności

Planowe wyłączenie prądu

 • 07-08-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2020-08-12,
w godzinach: 10:00 - 15:00 Gubin, ul. Pułaskiego 2, działki 7/8, /18, /22, /23, /35, ul. Niecała działki 7/33, /34.
w godzinach: 08:00 - 15:00 Gubin ul. Doktora Kunickiego od 4 do 12 parzyste, 16, 18, przepompownia, ul. Drukarska 9, ul. Dąbrowskiego 1, 3, 4, od 6 do 15, 17, 23, Drewmex, Lotto.
w godzinach: 08:30 - 15:30 Gubin ul. Słowackiego 2, ul. Wyspiańskiego 2, "Parkowa".

Planowe wyłączenie pradu

 • 06-08-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2020-08-11,
w godzinach: 07:45 - 14:45 Gubin ul. Słowackiego 1, od 3 do 14, garaż.
w godzinach: 10:00 - 18:00 Gubin ul. Krasińskiego od 1 do 4, 6, 8.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo produkcyjno-usługowe

15 października odbędzie się  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno - usługowe (ul. Legnicka).
 
 

Nabór wniosków w MOPS od 1 sierpnia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, iż wnioski w formie papierowej o ustalenie prawa do:
- zasiłku rodzinnego i dodatków,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia "Dobry Start" (300+)
na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2020r.  w siedzibie MOPS w Gubinie, przy ul. Gdańskiej 17,
- w pokojach nr 134 i nr 136 (wnioski o świadczenia rodzinne, opiekuńcze, świadczenie "Dobry Start")
- w pokoju nr 135 (wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie "Dobry Start").
 
Aktualne wnioski można również pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Świadczenia wypłacane będą w formie przelewu na wskazany przez odbiorcę nr rachunku bankowego.
 
Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Na podstawie wniosków złożonych od 1 lipca 2019r. świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.
 
TERMINY ROZPATRYWANIA KOMPLETNYCH WNIOSKÓW
 
Zasiłek rodzinny i dodatki oraz specjalny zasiłek opiekuńczy:
- złożone do 31sierpnia, rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 30 listopada
- złożone w terminie 1 września – 31 października, rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 31grudnia
- złożone w terminie 1 listopada – 31grudnia,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń (za okres od dnia złożenia wniosku) do 28 lutego 2021r.
 
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:
- złożone do 31 sierpnia,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 31 października
- złożone w terminie 1 – 30 września,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 30 listopada
- złożone w terminie 1 – 31 października,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 31grudnia
 
Świadczenia „Dobry Start” (300+):
- złożone do 31 sierpnia,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 30 września
- złożone w terminie 1 września – 30 listopada,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń w terminie 2 miesięcy
 
 
OBSŁUGA KLIENTÓW
- w poniedziałki w godz. 8:00 - 14:00
- od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 12:00
W poniedziałki przerwa w obsłudze klientów od godz. 11:15 do 11:30.

76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W związku z 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, W sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 17.00, w celu upamiętnienia tego wydarzenia, na terenie miasta Gubina przeprowadzona będzie głośna próba syren alarmowych. W ramach tej próby zostanie nadany sygnał: ciągły dźwięk syren trwający 1 minutę.

"Czyste powietrze"

10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.
 
Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę pieców „kopciuchów” i termomodernizację domów. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 
Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa forma pisemna. Po zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW.
 
W Urzędzie Miejskim w Gubinie, pod numerem telefonu 68 455 81 17, można uzyskać wszystkie informacje na temat opisywanego programu.
 

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.
 
Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości, izolacja - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.
 
Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.
 
– Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, także dodatkowo również praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – komentuje Magda Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.
 
Grupy wsparcia „Równoważnia” będą odbywać się pod opieką specjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Grupy działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem mogą zostać objęte nawet 144 osoby. – Już teraz otrzymujemy dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc. – dodaje Magda Matuszewska z Fundacji ADRA Polska.
 
Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.
 
Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?
 • wejść na stronę www.adra.pl/kryzys
 • wypełnić krótki formularz
 • poczekać na kontakt ze strony Fundacji.

Ograniczenia w pracy kasy w Urzędzie Miejskim

Informujemy, że do końca lipca kasa Urzędu Miejskiego w Gubinie będzie czynna w godzinach od 8:00 do 11:30. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
 
W związku z tym przypominamy, że podatki i opłaty oraz wszelkie inne zobowiązania na rzecz Gminy Gubin o statusie miejskim można wnosić na rachunek gminy w kasie ODDZIAŁU Banku PKO BP SA bez ponoszenia kosztów prowizji bankowych
 
Numer rachunku dochodów gminy za wyjątkiem wpłat, które winny wpływać na indywidualne konta bankowe (tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi): 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
 
od wpłat dokonywanych w agencji Banku PKO BP SA jest pobierana prowizja.

XX sesja Rady Miejskiej w Gubinie

22 lipca (środa), o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej VIII kadencji zwołana w trybie nadzwyczajnym.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji
 
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.112.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok,
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.113.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032,
 • wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego.

Awaria wody

 • 15-07-2020
 • Autor: Administrator
 • drukuj

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, iż w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej na wys. budynku ozn. nr 88 usytuowanego przy ul. Śląskiej dnia 15 lipca 2020 r., tj. środa od godz. ok. 5.00 nastąpiła przerwa w dostawie wody. W celu przystąpienia do jej usunięcia zamknięcie zasuw nastąpiło o godz. 7.30. Przerwa w dostawie wody obejmuje odbiorców ul. Śląskiej od skrzyżowania z ul. Kołłątaja w kier. m. Gubinek wraz z m. Gubinek.
Po usunięciu awarii (przypuszczalny czas - godz. ok. 11.00) mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody.
Za powstałe utrudnienia zarząd spółki przeprasza.
1 2 3 4 5 6 ... 21