Logo: BIP

Aktualności

Planowe wyłączenie prądu

ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2022-01-27,
w godzinach: 09:00 - 14:00
Gubin: ul. Basztowa 2A; ul. Kinowa 4.

Planowe wyłączenie prądu

 • 17-01-2022
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2022-01-20,
w godzinach: 09:00 - 14:00 Gubin ul. Klonowa i Kasztanowa 3 i dz.nr 32/17

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.
 
Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:
 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
Nasza grupa docelowa to osoby, które:
 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.
To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 
Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa? Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).
 
Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
 • zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
 • psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
 • medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Lubuski PFRON
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Formularz_zgloszeniowy/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

Informacji udziela:
 • Piotr Natkański - numer telefonu: 68 422 78 07 lub 882 789 215 e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl
 • Infolinia PFRON - numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: ork@pfron.org.pl
 

Kolejne przetargi

17 marca 2022 r. odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 
 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, przysługuje nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.
 
Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS. Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej. Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do wsparcia. Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
 
Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.
 
Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie 500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków. Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Załączniki

Pożytek publiczny - otwarty konkurs ofert

Zarządzeniem nr 5.2022 z dnia 5 stycznia 2022r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację nastęujących zadań publicznych w roku 2022:
 
1) upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej,
2) upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
3) upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:
 
Termin skłądania ofert upływa 26 stycznia 2022r.

Dodatek osłonowy w ramach tarczy antyinflacyjnej

Rząd wprowadził dodatek osłonowy, by zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. O wsparcie mogą się ubiegać osoby, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł netto na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
 
W naszym mieście zadanie w zakresie przyznania i wypłaty dodatku osłonowego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mający swoją siedzibę przy ul. Gdańskiej 17.
 
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków w tym roku będzie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
 
Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
 
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*Kwota dofinansowania jest uzależniona będzie od źródła ogrzewania.
 
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Załączniki

7 stycznia 2022 r. Urząd będzie nieczynny!

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Miejski w Gubinie będzie nieczynny.
 
Zapraszamy do załatwiania swoich spraw w innym, dogodnym dla Państwa terminie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

Przypominamy o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie spoczywa na jego właścicielu i wynika z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zgodnie, z którą szczepienie przeciw wściekliźnie należy przeprowadzać w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
 
UWAGA!!! WLAŚCICIELU ZWIERZĄT DOMOWYCH!!!
 • Psy powyżej 3 miesiąca życia podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie
 • Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od daty ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia
 • Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt
 • Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje wpisu w paszporcie
 • Kto uchyla się od obowiązku szczepienia ochronnego psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny – art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych
 • Dla własnego bezpieczeństwa można zaszczepić przeciwko wściekliźnie również kota

Czas pracy Urzędu 31 grudnia

Informujemy, że w piątek 31.12.2021 r. (Sylwester) Urząd Miejski w Gubinie będzie czynny od godziny 7:30 do 13:00. Ponadto kasa Urzędu Miejskiego w tym dniu będzie nieczynna.
 
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.
1 2 3 4 5 6 ... 40