Logo: BIP

Aktualności

Pożytek publiczny - otwarty konkurs ofert

Zarządzeniem nr 5.2022 z dnia 5 stycznia 2022r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację nastęujących zadań publicznych w roku 2022:
 
1) upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej,
2) upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
3) upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:
 
Termin skłądania ofert upływa 26 stycznia 2022r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją