Logo: BIP

Aktualności

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie

24 września 2021 r. (piątek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu położonego w obrębie ulic: Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej,
 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, 
 4. określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gubin o statusie miejskim na rok szkolny 2021/2022, 
 5. Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2027, 
 6. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 r., 
 7. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXVI.183.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2035, 
 8. wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ( w spółce działającej pod firmą Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), 
 9. utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w formie spółki kapitałowej o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gubin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 10. wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia kapitału zakładowego (w spółce o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gubin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), 
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Gubin o statusie miejskim, 
 12. rozpatrzenia skargi.
 
V. Przyjęcie protokołu  z XXXII sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
VI. Sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją