Logo: BIP

Aktualności

Gubińska Nagroda Edukacyjna

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie "Ula" - Gubińskiej Nagrody Edukacyjnej imienia Urszuli Dudziak, którą otrzymują najlepsi i najbardziej utalentowani uczniowie za poprzedni rok szkolny.
 
Gubińska Nagroda Edukacyjna im. Urszuli Dudziak ma na celu wspieranie uzdolnionych i aktywnych społecznie uczniów gubińskich placówek oświatowych. Popularny „Ul”  przyznawany  jest maksymalnie 9 uczniom. Ponadto Przewodniczący Kapituły ma prawo przyznania nagrody specjalnej.
 
Wnioski o nagrodę mogą składać:
  • rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
  • pełnoletni uczniowie,
  • rady pedagogiczne lub rady szkół, 
  • dyrektorzy  szkół,
  • organizacje pozarządowe i społeczne.
 
Warunkiem przyznania nagrody jest:
  • uczęszczanie do  jednej ze szkół na terenie Gubina,
  • średnia ocen za ostatni semestr nie niższa niż 5.0 lub udokumentowane dodatkowe osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe lub udokumentowana działalność społeczna,
  • złożenie w terminie do 30.09.2021 r. w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego stosownego wniosku o przyznanie nagrody zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr LVI.296.201
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki