Logo: BIP

Aktualności

Konkursy z zakresu zadań pożytku publicznego

Zarządzeniem nr 3.2021 z dnia 5 stycznia 2021r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 5 zadania publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2021. 
 
Konkursy dotyczą realizacji nastęujących zadań publicznych:
 
zadanie nr 1 - wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu,
zadanie nr 2 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,
zadanie nr 3 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
zadanie nr 4 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej,
zadanie nr 5 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki.
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:
Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2021r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją