Logo: BIP

Aktualności

Nabór wniosków w MOPS od 1 sierpnia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, iż wnioski w formie papierowej o ustalenie prawa do:
- zasiłku rodzinnego i dodatków,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia "Dobry Start" (300+)
na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2020r.  w siedzibie MOPS w Gubinie, przy ul. Gdańskiej 17,
- w pokojach nr 134 i nr 136 (wnioski o świadczenia rodzinne, opiekuńcze, świadczenie "Dobry Start")
- w pokoju nr 135 (wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie "Dobry Start").
 
Aktualne wnioski można również pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Świadczenia wypłacane będą w formie przelewu na wskazany przez odbiorcę nr rachunku bankowego.
 
Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Na podstawie wniosków złożonych od 1 lipca 2019r. świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.
 
TERMINY ROZPATRYWANIA KOMPLETNYCH WNIOSKÓW
 
Zasiłek rodzinny i dodatki oraz specjalny zasiłek opiekuńczy:
- złożone do 31sierpnia, rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 30 listopada
- złożone w terminie 1 września – 31 października, rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 31grudnia
- złożone w terminie 1 listopada – 31grudnia,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń (za okres od dnia złożenia wniosku) do 28 lutego 2021r.
 
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:
- złożone do 31 sierpnia,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 31 października
- złożone w terminie 1 – 30 września,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 30 listopada
- złożone w terminie 1 – 31 października,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 31grudnia
 
Świadczenia „Dobry Start” (300+):
- złożone do 31 sierpnia,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń do 30 września
- złożone w terminie 1 września – 30 listopada,  rozpatrzenie i wypłata świadczeń w terminie 2 miesięcy
 
 
OBSŁUGA KLIENTÓW
- w poniedziałki w godz. 8:00 - 14:00
- od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 12:00
W poniedziałki przerwa w obsłudze klientów od godz. 11:15 do 11:30.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją