Logo: BIP

Aktualności

"Czyste powietrze"

10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.
 
Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę pieców „kopciuchów” i termomodernizację domów. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 
Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa forma pisemna. Po zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW.
 
W Urzędzie Miejskim w Gubinie, pod numerem telefonu 68 455 81 17, można uzyskać wszystkie informacje na temat opisywanego programu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją