Logo: BIP

Aktualności

XX sesja Rady Miejskiej w Gubinie

22 lipca (środa), o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej VIII kadencji zwołana w trybie nadzwyczajnym.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji
 
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.112.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok,
  • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.113.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032,
  • wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją