Logo: BIP

Aktualności

"Zasłużony dla miasta Gubina"

Do 30 września 2019 r., w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego, można składać wnioski o przyznanie tytułu "Zasłużony dla miasta Gubina". Dokumenty kieruje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
Wniosek o nadanie tytułu mogą składać:
  1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie
  2. Burmistrz Miasta Gubina
  3. Komisje stałe Rady Miejskiej
  4. co najmniej 3 radnych Rady Miejskiej
  5. organizacje, stowarzyszenia, fundacje i instytucje mające siedzibę w Gubinie
Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać: imię i nazwisko osoby fizycznej zgłaszanej do wyróżnienia lub pełną nazwę osoby prawnej, organizacji bądź instytucji zgłaszanej do wyróżnienia wraz ze szczegółowym opisem wybitnych zasług na rzecz miasta Gubina lub czynu o wyjątkowym znaczeniu uzasadniającym nadanie tytułu.  

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją