Logo: BIP

Aktualności

Gubińska Nagroda Edukacyjna im. Urszuli Dudziak

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie "Ula" - Gubińskiej Nagrody Edukacyjnej imienia Urszuli Dudziak, która przyznawana jest najlepszym i najbardziej utalentowanym uczniom.
 
Gubińska Nagroda Edukacyjna im. Urszuli Dudziak ma na celu wspieranie uzdolnionych  uczniów gubińskich placówek oświatowych. Popularny „Ul” jest przyznawany w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. W każdej z tych grup wyróżnione mogą zostać maksymalnie trzy osoby. Ponadto Przewodniczący Kapituły ma prawo przyznania nagrody specjalnej.
 
Wnioski o nagrodę mogą składać:
  1. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
  2. pełnoletni uczniowie,
  3. rady pedagogiczne lub rady szkół,
  4. dyrektorzy  szkół,
  5. organizacje pozarządowe i społeczne.
Warunkiem przyznania nagrody jest:
  1. uczęszczanie do  jednej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie Gubina,
  2. średnia ocen za ostatni semestr nie niższa niż 5.0 lub udokumentowane dodatkowe osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe lub udokumentowana działalność społeczna,
  3. złożenie do 30.09.2019 r. stosownego wniosku o przyznanie nagrody zgodnie z załącznikiem do  uchwały Nr LVI.296.2014.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją