Aktualności

Wybory do Lubuskiej Izby Rolniczej

  • 13-06-2019
  • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
  • drukuj
Burmistrz Miasta informuje, że od dnia 13 czerwca br. do dnia 19 czerwca 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu, w pok. 201 został wyłożony do wglądu spis członków Izby Rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Izb Rolniczych, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją