Logo: BIP

Aktualności

Dobra współpraca w Internecie

Do dnia 30.09.2020 strona internetowa Miasta Guben prowadzona była jedynie w języku niemieckim, przez co dostęp do różnych informacji był utrudniony lub całkowicie wykluczony dla polskich użytkowników. Z tego powodu zaistniała potrzeba przebudowy strony internetowej Miasta Guben (www.guben.de) i stworzenia jej w formie dwujęzycznej (niemiecko-polskiej). Dzięki temu stworzono możliwość korzystania z niej zarówno dla mieszkańców Gubina jak i pozostałego obszaru. Również niemieckim obywatelom zapewniono łatwiejszy dostęp do najważniejszych informacji. Wdrożenie projektu i stworzenie nowej wielojęzycznej strony internetowej umożliwiło i ułatwiło przede wszystkim dostęp do informacji z Miasta Guben, podniosło jego atrakcyjność w obszarze wsparcia i wzmocniło marketing turystyczny. Tym samym projekt przyczynia się do pogłębienia i dalszego rozwoju współpracy transgranicznej w obszarze promocji i turystyki.  
 

Oferta - zadanie publiczne

 • 18-10-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Gubińskie Zaduszki Jazzowe".
 
Oferta, złożona  w dniu  15 października 2021r. przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
 

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy oświaty, Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – święta wszystkich Nauczycieli i Pracowników oświaty, proszę przyjąć serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za dotychczasową pracę na rzecz społeczności szkolnych oraz za zaangażowanie i trud włożony w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia.
 
Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom życzymy zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia oraz  satysfakcji z odkrywania talentów.  Dzięki Państwa umiejętnościom stają się Oni wartościowymi ludźmi, otwartymi na świat i drugiego człowieka.  To piękne  i zarazem odpowiedzialne zadanie.
 
Dziękujęmy Państwu za pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, za wspomaganie rodziców w odpowiedzialnym przygotowywaniu ich dzieci do dorosłego życia, za wysiłek włożony w organizację edukacji i wychowania młodego pokolenia Polaków. Sukcesy uczniów zawdzięczamy Państwa pracy i zaangażowaniu.  Pragniemy wyrazić głęboki szacunek dla Państwa działalności.
 
Realizacja zadań szkoły nie byłaby możliwa bez udziału Pracowników niepedagogicznych. Dzisiaj za Państwa trud serdecznie dziękujemy. Wszystkim Pracownikom szkół, przedszkoli i żłobka, dziękujemy za pomoc w budowaniu lokalnej oświaty spełniającej społeczne potrzeby i oczekiwania rodziców oraz  uczniów.
 
Życzymy, aby Państwa twórcza energia pozwoliła na realizację wszystkich planów i zamierzeń, a praca w oświacie była źródłem satysfakcji. Rodzicom życzymy cierpliwości, natomiast uczniom  motywacji w zdobywaniu wiedzy. Jesteście najważniejszym elementem systemu edukacji. Wierzymy, że prowadzeni przez swoich nauczycieli i wychowawców realizujecie swoje pasje, odkrywacie talenty i życzymy by nigdy nie zabrakło Wam sił i odwagi w pogoni za marzeniami.
 
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii, niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za wychowanie dzieci  i młodzieży.
 
Burmistrz Miasta Gubina - Bartłomiej Bartczak                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie - Wojciech Sendera

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

15 października 2021 r. (piątek), o godzinie 7:40, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji, zwołana w trybie nadzwyczajnym.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.
 
II. Przedstawienie porządku obrad.
 
III. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu, 
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 r., 
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXVI.183.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2035. 
 
IV. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia powyższych uchwał.
 

Przetarg na lokal mieszkalny

2 grudnia 2021 roku, o godz. 12ºº w sali narad nr 102, Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kujawskiej.
 
 

Oferta - zadanie publiczne

 • 07-10-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Berlin - turystyka i kultura".
 
Oferta, złożona  w dniu  6 października 2021r. przez Klub Kobiet Niezależnych  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
 

Ostatni dyżur spisowy!

Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 pozostały 2 dni! Zachęcamy do samospisu internetowego na stronie www.spis.gov.pl!
 
Ponadto jutro odbędzie się ostatni dyżur spisowy. Zapraszamy 30 września 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Gubinie w godzinach 8:00 - 20:00 oraz na dyżur telefoniczny w godzinach 20:00 - 24:00 pod numerem telefonu 660 677 577. 
 

Oferta - zadanie publiczne

 • 28-09-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Modernizacja hydrofornii - ogrody działkowe miejscem odpoczynku i rekreacji".
Oferta, złożona  w dniu  23 września 2021 r. przez Polski Związek Działkowców  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 

25 września - Noc Spisowa!

Narodowy Spis Powszechny 2021 kończy się 30 września. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie spełnili obowiązku spisowego w całej Polsce przygotowano "Noc Spisową"!
 
W najbliższą sobotę (25 września 2021 r.) w gubińskim Urzędzie Miejskim (ul. Piastowska 24), w sali narad, będzie można się spisać w godzinach 8:00 - 20:00. Ponadto w godzinach 20:00 - 24:00 pełniony będzie telefoniczny dyżur spisowy. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie wzięli udziału w NSP 2021!

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ruszyła 1 lipca. Jest to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie tzw. „kopciuchów", a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.
 
W związku z tym właściciel czy zarządca nieruchomości będą mieli obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, wykorzystywanych do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej.
 
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl (film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=sGGBt16Df_o) lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Gubinie. Wniosek do pobrania dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.
 
Na złożenie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
1 2 3 4 5 6 ... 37