Aktualności

Uwaga organizacje pozarządowe!

 • 12-11-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina zarządzeniem nr 328.2019 z dnia 12 listopada 2020r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w/s programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Konsultacje będa trwały od 20 do 28 listopada 2019r. W tym czasie zostanie podany do publicznej wiadomości projet uchwały w sprawie  programu współpracy i wszystkie zainteresowane podmioty będą miały możłiwość zgłaszania własnych uwag i propozycji do treści programu.

Planowe wyłączenie prądu

 • 12-11-2019
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2019-11-18,
w godzinach: 08:00 - 14:00 Gubin,
Kresowa działki 6/24, /25, /26, /23, /28, /36, /53, 284.
w dniu: 2019-11-19,
w godzinach: 08:00 - 14:00
Bieżyce 17, 18, 18a, 44, 45, działki 88/2, 131/6.

Planowe wyłączenie prądu

 • 08-11-2019
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniach: 2019-11-14,
w godzinach: 08:00 - 14:00
Gubin, Wyzwolenia 11, 30, 32, 34, działki 28, 104, od 105/4 do 105/14.
w dniu: 2019-11-15,
w godzinach: 08:00 - 14:00
Bieżyce od 47 do 58, od 62 do 68, działki 229/1, 474/3, szkoła, remiza.

Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej

12 grudnia 2019 r., o godzinie 10:00, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
 

Zapraszamy na bezpłatny dyżur prawnika!

Informujemy, że w najbliższy piątek (8 listopada) między 8:00 a 12:00 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym przy ul. Chrobrego 6 odbędzie się bezpłatny dyżur dwujęzycznego prawnika.
 
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
 
Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.
 

Konkurs w ramach Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” kończy realizację projektu „ODKRYJ – ZAPAMIĘTAJ” współfinansowanego przez Województwo Lubuskie w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim. W ramach projektu powstały dwa produkty o naszym regionie – gra memo (pamięć) oraz bajka-kolorowanka. W związku z tym ogłaszono konkurs!
 
5 pierwszych osób, które prześlą na adres e-mailowy biuro@grupaluzycka.pl poprawne odpowiedzi na wszystkie 3 pytania, otrzyma  NAGRODĘ – NIESPODZIANKĘ :)
 
 
Pytania:
 1. Co oznacza skrót LGD?
 2. Co oznacza skrót LOW?
 3. Gdzie na obszarze „LGD – Grupa Łużycka” znajduje się oznaczenie „15 południka”?
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Oferta - zadanie publiczne

 • 29-10-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "11 Gubińskie Zaduszki Jazzowe".
Oferta, złożona  w dniu  28 października 2019r. przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
Treść oferty.

VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że 16 listopada 2019 r. odbędzie się punkt kulminacyjny projektu realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pn. „VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic”.
 
Celem projektu jest integracja i możliwość realizacji wspólnej sportowej pasji biegaczy z Euromiasta Gubin-Guben i obszaru wsparcia.
 

Dwa przetargi dotyczące nieruchomości gruntowych

16 stycznia 2020 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie odbędą się dwa przetargi dotyczące nieruchomości gruntowych.
 
Pierwszy z nich, o godzinie 10:00, to II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe oraz ciąg pieszy, przy ul. Kopernika. 
 
Drugi z nich, o godzinie 11:00, to II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo – mieszkaniowe, zieleni parkowej i parkingów, przy ul. Ułanów Karpackich. 
 
 

Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin - Guben - ważne informacje na temat wypadku za granicą

Mieszkańcy naszego miasta często przebywają za granicą, przede wszystkim w sąsiednim Guben. Co robić gdy coś się nam przytrafi? Gdy mamy wypadek samochodowy, złamaną nogę lub zawał serca? Jakie mamy prawa jako obywatel Euromiasta?
 
Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo na spotkaniu informacyjnym dotyczącym ważnych aspektów ratownictwa medycznego. Spotkanie odbędzie się w sali wykładowej szpitala Naemi-Wilke –Stift w Guben, jutro - 16 października 2019, o godzinie 18:00.
 
Spotkanie będzie przeprowadzone w j. polskim i niemieckim.
 
1 2 3 4 5 6 ... 11