Logo: BIP

Aktualności

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Gubinie

28 kwietnia (środa) 2021 r., o godzinie 9:00, w trybie zdalnym, odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gubina, 
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina, 
 • wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, 
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu, 
 • zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok, 
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXIV.183.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2035, 
 • rozpatrzenia petycji, 
 • rozpatrzenia skargi, 
 • rozpatrzenie skargi, 
V. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2020.
 
VI. Przyjęcie protokołu  z XXVIII  sesji.
 
VII. Sprawy różne.
 

Certyfikat Dobrych Praktyk

Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęła realizację projektu Certyfikat Dobrych Praktyk, którego celem jest pomoc w ponownym uruchomieniu i poprawa sytuacji sektora turystycznego oraz promocja obiektów noclegowych i organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny profesjonalnie prowadzą swoją działalność, świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych. Do projektu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny, które świadczą usługi hotelarskie lub są organizatorami imprez turystycznych i są zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny.
 
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie: certyfikat.pot.gov.pl
 
Przedsiębiorcy znajdą tam:
 • formularz zgłoszeniowy
 • korzyści z przystąpienia do projektu
 • zbiór dobrych praktyk
 
Każdy z podmiotów, który zgłosi się do projektu oraz, który weźmie udział w obydwu planowanych w ramach projektu działaniach i będzie realizował program Polski Bon Turystyczny według wysokich standardów i norm bezpieczeństwa, otrzyma Certyfikat Dobrych Praktyk. Uczestnicy projektu zostaną dodatkowo wyróżnieni w publikacji Katalog Dobrych Praktyk, oznaczeni na mapie projektu podmiotów realizujących usługi z użyciem Polskiego Bonu Turystycznego oraz otrzymają prawo do korzystania z logo certyfikatu w celach promocyjnych i komunikacyjnych. Uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne

Planowe wyłączenie prądu

 • 20-04-2021
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2021-04-26,
w godzinach: 08:00 - 14:00
Gubin: ul. Partyzantów działka 105/7, ul. Wyzwolenia
działki: 105/6, /70, /72, /73-74.

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego

 • 26-03-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
INFORMACJA O FUNKCJUNOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO W OKRESIE OD 29 MARCA 2021 r. do 25 KWIETNIA 2021 r.
 
Szanowni Państwo, w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w ciągu najbliższych dwóch tygodni Urząd Miejski w Gubinie będzie przyjmował interesantów tylko w wyjątkowych sytuacjach takich jak: wydanie aktu zgonu, bezwzględna konieczność odbioru dowodu osobistego lub inna sprawa, która nie może być załatwiona po upływie najbliższych dwóch tygodni.
 
Kasa Urzędu Miejskiego od 29 marca 2021 r. będzie nieczynna.
 
Zwracamy się z gorącym apelem do Państwa, o odłożenie w ciagu najbliższych dni osobistych wizyt w Urzędzie.
 
Zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej, zwłaszcza za pośrednictwem platformy ePUAP.
.
 
Numery telefonów urzędowych, pod którymi mozna uzyskać informacje o możliwości późniejszego załatwienia spraw urzędowych:
 • Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 455 81 00,
 • Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,
 • Wydział Finansowy – sprawy podatkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,
 • Wydział Komunalny i Inwestycji – dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17, odpady komunalne: 68 455 81 22, inwestycje: 68 455 81 45, zajęcie pasa drogowego: 68 455 81 42,
 • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – stypendia: 68 455 81 23, ewidencja ludności: 68 455 81 44, działalność gospodarcza: 68 455 81 38, dowody osobiste: 68 455 81 12,
 • Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej – dzierżawa, najem gruntu, decyzje o warunkach zabudowy, zbywanie nieruchomości, sprzedaż lokali, garaże oraz użytkowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 68 455 81 33.
 • Pełnomocnik ds. Uzależnień – 68 455 81 13.
 • Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej – 68 455 83 00.
 
 
Urząd jest czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Szkolenia dla „asystentów testowych”

Fundacja im. Naemi Wilke wraz z miastami Guben i Gubin, przy wsparciu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr rozpoczyna szkolenia dla asystentów przeprowadzających szybkie testy antygenowe.
 
W Centrum Szkoleniowym szpitala Fundacji im. Naemi Wilke zorganizowane zostaną szkolenia dla „asystentów testowych”. Udział w szkoleniu mogą wziąć przedstawiciele: prywatnych przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń z Gubina i Guben oraz regionu przygranicznego. Szkolenie jest przeprowadzane dla celów komercyjnych - ma jedynie ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji i stowarzyszeń na polsko-niemiecki pograniczu!
 
Szkolenie umożliwi Państwu organizację i przeprowadzanie testów dla własnych pracowników oraz wystawiania koniecznych zaświadczeń dla pracowników transgranicznych. Spowoduje to oszczędność czasu, kosztów i lepszą organizację pracy.
 
Pierwsze z cyklu szkoleń odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. w godzinach: 12-14. Informujemy również, że wszystkie miejsca na to szkolenie zostały już zarezerwowane.
 
Kolejne terminy, które możecie Państwo rezerwować to:
23.04.2021 - 12:00 - 14:00
23.04.2021 - 14:00 - 16:00
30.04.2021 - 12:00 - 14:00
30.04.2021 - 14:00 - 16:00
 
Szkolenie trwać będzie ok. 2 godzin. Poza wprowadzeniem teoretycznym obejmować będzie ono również praktyczny instruktaż przeprowadzania szybkich testów antygenowych. W ramach ćwiczeń uczestnicy nawzajem będą wykonywać sobie testy. Informujemy również, iż pierwsza faza przeprowadzania testów we własnych przedsiębiorstwach może zostać zorganizowana w asyście personelu szkolącego.
 
Szkolenia współfinansowane będą w ramach projektu z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. W związku z tym uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają wszystkie potrzebne materiały oraz środki ochrony osobistej. Szkolenie przeprowadzone zostanie w języku polskim i niemieckim.
 
Jeśli są Państwo zainteresowani tym, aby wyszkolić swój personel do przeprowadzania szybkich testów antygenowych, prosimy o przesłanie drogą mailową zgłoszenia oraz podanie ilości osób oraz wybranego terminu.
 
Zgłoszenia należy wysyłać do Dyrektor Centrum Szkoleniowego w Naemi-Wilke-Stift: Pani Yvonne Hiob, e-mail: bildungszentrum@naemi-wilke-stift.de
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z polsko-niemiecką koordynatorką ds. zdrowia, Panią Anną Wróbel: dpgk@naemi-wilke-stift.de

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Ww związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i jego wydłużeniem do 30 września br. uprzejmie informujemy, że podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/.
 
Przypominamy, że internetowo można się spisać również w urzędach gmin i wojewódzkich urzędach statystycznych na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach komputerowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.  
 
Spisać można się również na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99.
 
Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br.

Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy

Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.
 
Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.
 
Jest budowany etapami do września 2022 r. Już teraz masz dostęp m.in. do zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Masz możliwość płatności online na rzecz organów skarbowych, zobaczysz  historię płatności. Możesz również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy. W serwisie złożysz w formie elektronicznej niektóre pisma np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań. Swoje sprawy załatwiaj z każdego miejsca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 
W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i chcesz osobiście  udać  się do urzędu skarbowego, umów się i zarezerwuj termin i godzinę swojej wizyty. Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Szybko i komfortowo załatwisz sprawę, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.
 
Wizyty nie musisz umawiać jeśli jedynie chcesz zostawić dokumenty w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym.
Wejdź na podatki.gov.pl i dowiedz się więcej.
 
Dbajmy o swoje bezpieczeństwo!

Mur, ale historia Wojska Polskiego

Mural w twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.
 
Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty.
 
Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.  
 
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.
 
Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r. 

Ruszyła internetowa wyszukiwarka odpadów

Zastanawiasz się, gdzie wyrzucić kartony po mleku lub sokach, co zrobić ze starym telewizorem albo przeterminowanymi lekami? A może nie wiesz, do którego pojemnika wrzucić stłuczoną szklankę, opakowanie po chipsach lub zużyte chusteczki? Właśnie dlatego ZZO Marszów przygotował wyszukiwarkę odpadów, z której dowiesz się, co i gdzie wyrzucić.
 
Wejdź na stronę www.marszow.pl i kliknij na wyszukiwarkę odpadów lub bezpośrednio wpisz www.segregacja.marszow.pl.
 
W bazie jest już ponad 700 odpadów, ale to nie koniec. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, wyślij do ZZO Marszów brakujący odpad, a oni dopiszą go do bazy. Z wyszukiwarki możesz korzystać również w telefonie. Wpisz w wyszukiwarce internetowej: segregacja.marszow.pl, kliknij w prawym górnym rogu na: Dodaj do ekranu głównego i korzystaj z wyszukiwarki odpadowej, gdy tylko potrzebujesz pomocy.
 

Jakie wsparcie poza zwolnieniem ze składek możesz dostać z ZUS?

Podstawowym założeniem Tarcz Antykryzysowych jest redukcja negatywnych skutków ekonomicznych związanych z pandemią COVID-19. Najpopularniejszą formą pomocy oferowanej przez ZUS jest zwolnienie ze składek, jednak nie jest to jedyne wsparcie. Warto sprawdzić z jakich jeszcze rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy.
 
W Lubuskiem kwota umorzonych do tej pory składek wyniosła ponad 350 mln zł. Do końca kwietnia można składać wnioski o zwolnienie ze składek za styczeń, za grudzień i styczeń a także za luty. W dalszym ciągu można też starać się o świadczenie postojowe lub jego kontynuację. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale także osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Wnioski można składać nawet do 3. miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Wypłacone do tej pory przez Oddziały ZUS w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. świadczenia postojowe to kwota przeszło 145 mln zł.
 
To jednak nie wszystkie formy pomocy. Każdy, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy czasu jego prowadzenia może skorzystać z odroczenia terminu płatności składek bądź ich rozłożenia na raty bez ponoszenia opłaty prolongacyjnej. Wystarczy zawrzeć z ZUS odpowiednia umowę. Jeżeli złożymy wniosek przed terminem płatności składek, wtedy nie poniesiemy żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek będzie złożony po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Z odroczenia terminu płatności składek w związku z koronawirusem skorzystało w Lubuskiem przeszło 6 tys. osób, natomiast z rozłożenia na raty ponad  tysiąc.
 
Osoby, które mają problemy z terminowym opłacaniem składek przez COVID mogą starać się o odstąpienie od odsetek od zaległości. Jest to jednak możliwe wyłącznie, gdy składki zostały już opłacone, jednak po ustawowym terminie płatności, co spowodowało naliczenie odsetek.
 
Wnioski o wsparcie z ZUS można składać wyłącznie przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych. Więcej informacji o formach pomocy z ZUS oraz ważnych terminach na stronie zus.pl.
 
1 2 3 4 5 6 ... 31