Ankieta dla mieszkańców Województwa Lubuskiego
Uprzejmie informujemy o przystąpieniu przez firmę LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. w Krakowie do realizacji opracowywania pn. „Raport za lata 2012 -2013 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku”.

Fotowoltaika dla właścicieli domków jednorodzinnych

23 kwietnia o godzinie 18.00, w Galerii "Ratusz" Gubińskiego Domu Kultury, obędzie się spotkanie dla właścicieli domków jednorodzinnyc (...)

Program Gospodarki Niskoemisyjnej

Informujemy, że Miasto Gubin przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Głosujcie na Gubin w konkursie Rossmana „Rosswijajace wakacje”!

Grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 w Gubinie zgłosiła swój udział w konkursie organizowanym przez drogerię „Rossman”, w którym 50 najlepszych g (...)

Losowanie publiczne do Gubińskiej Rady Seniorów

14 kwietnia 2015 r. o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie odbędzie się losowanie, które wyłoni członków Gubińskiej Rady Se (...)