Burmistrz Miasta Gubina ogłasza konkursy na realizację w roku 2015 zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego
27 listopada br. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił konkursy na realizację ośmiu zadań publicznych w roku 2015. Trzy dotyczą pomocy społecznej a pięć upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych.

Nieznany modernizm 2019

Przy pomocy projektu „Nieznany Modernizm 2019“ Energieregion Lausitz wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze chcą s (...)

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Życzenia Burmistrza Bartłomieja Bartczaka dla wszystkich Pracowników Socjalnych

WYNIKI WYBORÓW W GUBINIE

18 listopada 2014r. w późnych godzinach wieczornych Miejska Komisja Wyborcza w Gubinie ustaliła wyniki wyborów na Burmistrza Miasta Gubina i wybo (...)

UWAGA WYBORCY NEIPEŁNOSPRAWNI I MAJĄCY PROBLEM Z PORUSZANIEM SIĘ!

Wszyscy wyborcy niepełnosprawni lub mający problemy z poruszaniem się i dotarciem w dniu wyborów , tj. 16 listopada 2014r., do siedzib Obwodowych (...)