Uwaga Mieszkańcy!
Zgodnie z kalendarzowym planem działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzowego Miasta Gubina na rok 2017 Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w dniu 23 marca br. między godziną 12.00 a 12.30 odbędzie się na terenie miasta głośna próba syren alarmowych nadających sygnały akustyczne.

„Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczanie nowych kierunków”

Informujemy, że Gmina Gubin o statusie miejskim realizuje w partnerstwie z Miastem Guben i Stowarzyszeniem Wspierającym odbudowę Fary w Gubinie pro (...)

Rusza termin składaniu wniosków o przyjęcie do klasy VII w SP nr 5

Zarządzenie Burmistrza Miasta Gubina nr 75.2017 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 5 (...)

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy o możliwości skorzystania z darmowych porad prawnych

Pomoc w elektronicznym rozliczeniu PIT

24 i 25 marca w godzinach od 12:00 do 20:00 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędą się dyżury Urzędu Skarbowego, podczas których będzie można (...)

nable to open RSS Feed http://pl.gazetalubuska.feedsportal.com/c/33555/fe.ed/www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/section?Category=RSS&mime=xml, exiting

nable to open RSS Feed http://tygodnik.onet.pl/.feed, exiting